Qui som

MAGELS és un projecte de recerca finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat per al període 2013-2016, amb el títol "El repte del nou mapa de les Agències de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia".

L’ interès del projecte rau en les múltiples qüestions que planteja la proliferació en els últims anys d'òrgans, agències i organismes especialitzats en l'àmbit de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia.

L'objectiu és analitzar la potencialitat d'aquest nou marc jurídic-institucional en termes d'eficàcia i de la seva contribució als objectius del ELSJ:

  • hi ha un risc de duplicitat d'estructures, tant a l'interior de la UE com cap a l'exterior?
  • hi ha prou mecanismes de coordinació entre els diferents organismes? I entre aquets i els Estats membres?
  • quins controls democràtics i jurisdiccionals estan previstos?