Mapa d'agències

Criteris d'elecció de les Agències:
De les diverses possibilitats, tenint en compte les finalitats del projecte, s’han seleccionat 10 agències, seguint un criteri material, en concret la seva contribució als objectius de l’Espai de llibertat, seguretat i justícia, amb independència de la seva base jurídica formal. Aquest objectius estan establerts en els Tractats de la Unió Europea i han estat desenvolupats en el Programa d’Estocolm, raó per la qual aquests documents s’han utilitzat com a base per la selecció.

Criteri/s en l'elecció dels indicadors:
Tal com reflecteix l'organització temàtica dels indicadors (naturalesa, funcions, estructura, relacions exteriors, control del PE) el disseny del mapa s'ha fet amb la finalitat de visualitzar d'una manera ràpida i clara les respostes als qüestions plantejades en el projecte (veure objectius del projecte). S'ha buscat donar una visió àgil i global de les característiques i diferències de cada agència, així com la possibilitat i les dificultats que pot comportar avançar cap a un marc comú en l'àmbit del ELSJ.

NOVETAD

Mapa d'instruments:

Instruments interns

Instruments amb transcendència en l'àmbit legislatiu

Instruments d'aplicació/operatius: a. Acords

                                                 b. Difusió (divulgació i formació)

                                                 c. Operatius (accions sobre el terreny)

                                                 d. D'alerta

                                                 e. De normalització