Equip

MEMBRES

HISTORIAL DE L'EQUIP INVESTIGADOR

  • L'equip de recerca està format per especialistes amb una àmplia trajectòria investigadora i docent en dret de la Unió Europea, drets humans i cooperació internacional.
  • Les investigadores sèniors són totes elles membres originaris del grup ERJAIDI-UE (Equip de recerca a Justícia, Afers Interns, Dret i Immigració de la UE), reconegut per l'AGAUR com a Grup de recerca consolidat. Anteriorment van ser reconegudes com a Grup Emergent per l'AGAUR (2005), treballant temes de liberalització del comerç europeu i internacional i les seves implicacions a nivell social, cultural i mediambiental.
  • També integren l'equip de recerca, com a investigadores júnior, una becària de l'Institut Universitari Europeu de Florència, on desenvolupa la seva tesi doctoral sobre la protecció de dades en el marc de l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia de la UE i una investigadora pre-doctoral, especialitzada en temes de relacionats amb EUROJUST on va treballar durant 18 mesos.

Els resultats d'aquesta trajectòria conjunta d'investigacions prèvies, es poden dividir en quatre àmbits:

  1. Participació en projectes d'investigació
  2. Publicacions col·lectives
  3. Elaboració d'informes
  4. Organització i participació en congressos i seminaris nacionals i internacionals