Gestió crisis

Gestió de la crisis dels refugiats: mesures operatives, pressupostàries i jurídiques immediates en el marc de l'Agenda Europea de Migració


Font:
 Comissió Europea. Data: 23-9-2015